Ion Irimescu – Desenul în studii de nud

© Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni

„M-am preocupat în permanenţă cu mult interes şi pasiune de desen. Acesta este mijlocul cel mai prompt de a-mi nota cu ajutorul liniilor, umbrelor şi câteodată chiar al culorilor, prin însăilări mai mult sau mai puţin spontane, un gând sau o idee, o impresie fugară sau o trăire în faţa naturii. Desenul, fiind punctul de plecare la elaborarea oricărei lucrări, rămâne zi de zi însoţitorul nelipsit al întregii mele activităţi (…)”

(Ion Irimescu – Album „Irimescu”, autor Alexandru Cebuc, Editura Meridiane, 1983)

Reclame