Muzeul „Ion Irimescu” de la Fălticeni, un tezaur național

Publicat de Otilia Bălinișteanu

Ziarul Lumina, 15 octombrie 2017

O zi de octombrie, în Fălticeni, îți dă prilejul să vezi aievea toamnele din scrierile lui Sadoveanu: blânde, calde, cu lumini tocite, cu aerul îmbălsămat de aroma poamelor de prin livezi și cu pacea dulce, patriarhală, a stră­duțelor străjuite, aproape ca odinioară, de case îngrijite și curți așijderea. Într-o astfel de zi am colindat orașul, cercetând urmele lăsate viitorimii de sculptorul Ion Irimescu.

Grozavă plămadă trebuie să fi fost pusă la temelia târgului Fălticeni, de vreme ce pământul acesta a zămislit atâtea minți strălucite – scriitori, artiști plastici sau muzicieni, dar și medici sau avocați de renume. Azi, una dintre străzile cele mai importante ale orașului poartă vizitatorul într-o călătorie ad-hoc în timp, arătându-i, de-o parte și de cealaltă, locuri și case în care-au viețuit aceste nume mari. Dar poate cele mai de preț peceți rămase Fălticenilor, impregnate adânc în fibra târgului moldav, sunt cele zămislite de spiritul sculptorului de geniu Ion Irimescu: de la pictura interioară a Bisericii Oprișeni, realizată pe când era numai student, la plachete sculptate pe pereții altor biserici fălticenene, monumente publice și, în final, colosala moștenire lăsată orașului – colecția muzeului ce-i poartă numele.

Renovat exemplar și adaptat celor mai moderne condiții de expunere, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni se află în administrarea autorității orășenești, fiind considerat muzeu de interes local. Donațiile au fost făcute de sculptor încă din timpul vieții, începând cu anul 1975, și au continuat până la trecerea sa în veșnicie, în 2005. Deloc de mirare, deci, că acum aici se află cea mai bogată colecție de autor din țară. Un loc cu valoare de tezaur, însă prea puțin cunoscut de publicul larg.

CITIȚI  ARTICOLUL INTEGRAL ÎN ZIARUL LUMINA