Program normal de lucru pe data de 24 ianuarie

Joi, 24 ianuarie 2019, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” va avea program normal de funcíonare: 08.00-16.00.

Vă așteptăm cu drag!

Reclame

30 Noiembrie – 1 Decembrie 2018 – Program normal de vizitare la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”

Vineri, 30 noiembrie, și sâmbătă, 1 Decembrie 2018, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” va avea program normal de vizitare.

Vă așteptăm cu drag să treceți pragul muzeului, în intervalul orar 08.00 – 16.00.

 

Vernisajul expoziției „Marea Unire. Unitate prin artă”

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” și Primăeveniment_muzeul_irimescuria Fălticeni vă invită joi, 2 august 2018, ora 18.0, la vernisajul expoziției „Marea Unire. Unitate prin Artă”.

Proiect expozițional dedicat elevilor derulat, în Anul Centenar, de Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, Muzeul de Istorie Turda și Muzeul Județean „Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea.

 

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” deschis pentru vizitatori în minivacanța de 1 Mai!

Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, unul dintre obiectivele turistice importante ale județului Suceava, vă așteaptă să-i treceți pragul și în minivacanța de 1 Mai!

Instituția muzeală va funcționa cu program normal de lucru în zilele de 30 aprilie și 1 mai 2018 (orele 09.00 – 17.00).

Vă așteptăm să redescoperiți cea mai importantă colecție de autor din România!

 

ANUNȚ: Lansarea proiectului expozițional şi a concursului pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin artă”

MUNICIPIUL TURDA, unitate administrativ teritorială reprezentată legal prin Primar Cristian Octavian MATEI şi Director Executiv Daniela ADACE, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, CUI 4378930, prin instituţia subordonată MUZEUL DE ISTORIE TURDA, reprezentat de Director Mariana ANDONE-ROTARU, cu sediul în Turda, str. B. P. Haşdeu, nr. 2, tel/fax 0264-311826, împreună cu cei doi parteneri Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni şi Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, cu prilejul aniversării centenarului Marii Uniriorganizează Proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Proiectul îşi propune implicarea activă a elevilor din cele trei regiuni istorice ale țării la aniversarea centenarului Marii Uniri. Prin intermediul acestui proiect elevii participanţi la concurs vor cunoaşte mai bine patrimoniul cultural şi obiectivele turistice din oraşele natale şi din regiunile limitrofe, şi vor fi direct implicaţi în promovarea acestora în rândul tinerilor din alte zone ale țării. Obiectivele majore ale proiectului vizează trezirea sentimentului de mândrie naţională şi conştientizare a valorilor culturale în rândul tinerilor; punerea în valoare a creativității și spiritului civic al acestora,fiecare devenind creator de conținut muzeal, operele intrând în patrimoniul muzeelor organizatoare de concurs.

 1. CARACTERUL PROIECTULUI

Proiectul se desfășoară sub forma unui concurs de istorie și arte plastice, organizat în două etape, etapa locală și cea națională. Muzeul de Istorie Turda în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni și Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, prin organizarea proiectului vor îndemna generația tânără să identifice valorile cultural-istorice din cele trei zone ale țării, să se documenteze asupra acestora și să le redea mai apoi prin propria viziune.

Lucrările desemnate câştigătoare la nivel local pentru secțiunile pictură, artă decorativă și fotografie (în prima etapă fiecare partener organizează selecţia a 9 lucrări – 3 premii/secțiune) vor fi expuse în cadrul unei expoziţii comune la Turda şi ilustrate într-un album, însoţite de textele explicative realizate de elevi. Cu ocazia vernisării expoziţiei la Turda (27 de lucrări câștigătoare), un juriu format din specialişti va delibera asupra lucrărilor câştigătoare la nivel naţional, iar elevii vor fi premiaţi cu sumele stabilite.

Concurenţii câștigători își vor susţine propriile lucrări în fața juriului, lucrările câștigătoare vor fi panotate într-o expoziţie temporară de arte plastice la Turda, care ulterior, va fi itinerată la cele două muzee partenere, iar elevii premiaţi vor merge în excursii în celelalte două localităţi.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
 • la concurs se pot înscrie elevi de cetățenie română, înmatriculați la oricare liceu din localitățile Turda, Fălticeni şi Râmnicu Vâlcea (clasele IX-XII), profil real, uman și vocațional;

 • au capacitate deplină de exercițiu și pot participa la vernisare, respectiv excursiile organizate în cadrul proiectului;

 • își exprimă dorința de a participa la concurs și ia legătura cu profesorul coordonator din localitatea de care aparține;

 • declară pe proprie răspundere că este singurul autor al lucrării cu care se înscrie în concurs.

III. CALENDAR DE DESFĂȘURARE:

Concursul de istorie și artă plastică se desfășoară conform următorului calendar, stabilit de comun acord cu toți partenerii proiectului:

 1. 02martie 2018 – anunţarea temei de concurs şi a condiţiilor de participare la Turda, Râmnicu Vâlcea, Fălticeni, prin comunicate de presă; reţele de socializare, promovarea la licee;
 2. 5-16 martie 2018 – înscrierea tinerilor la concurs cu menţionarea categoriei: pictură, fotografie, artădecorativă;
 3. 14-15 mai 2018 – depunerea realizărilor artistice la fiecare dintre cele trei muzee în vederea jurizării în prima etapă (faza locală);
 4. 16-18 mai 2018 – muzeele partenere evaluează lucrările în etapa locală (maxim 9 premii / muzeu: 3 premii /secțiune – pictură, fotografie, artădecorativă);
 5. 21 – 25 mai 2018 – expedierea la Turda a lucrărilor câştigătoare în etapa locală;
 6. 4 – 7 iulie 2018 – deplasarea la Turda a elevilor câştigători (18 elevi, însoţitori şi doi reprezentanți de specialitate în juriu);
 7. 5 iulie 2018 – panotarea expoziţiei şi evaluarea lucrărilor (juriu mixt cu câte un reprezentant / muzeu partener, altul decât profesorul coordonator);
 8. 6iulie 2018 – vernisarea expoziţiei la Turda; premierea câştigătorilor în faza naţională.

De comun acord muzeele partenere vor stabili calendarul itinerării expoziției la Fălticeni și Râmnicu Vâlcea.

 1. OBLIGAȚIILE CONCURENȚILOR
 • să identifice obiectivele/monumentele cultural-istorice sau natural/antropice din propria localitate sau regiune, să se documenteze asupra acestora şi să le redea apoi prin artă (pictură, artă decorativă și fotografie);

 • să identifice tehnica prin care dorește să prezinte monumentul/obiectivul;

 • să depună la muzeul din localitatea de care aparțin (Turda, Fălticeni, Râmnicu Vâlcea) fişa de înscriere completată, însoțită de o copie a cărții de identitate, până la data de 11 martie 2018;

 • lucrările înscrise vor avea dimensiunea între A3 și 50×70 cm, alb-negru sau color;

 • să evidențieze lucrările artistice prin passepartout;

 • să menționeze pe spatele lucrării: numele autorului (elevului), titlul lucrării, liceul și adresa, clasa și profesorul coordonator;

 • lucrările vor fi însoțite de o descriere de maximum o pagină A4, caractere Arial de 12, spațierea de 1,5. Descrierea va conține importanța istorică a obiectivului/ monumentului, evoluția acestuia în timp până în zilele noastre.

 • descrierea trebuie să includă titlul lucrării și numele elevului, genul artistic în care se încardrează- Pictură, Artă decorativă, Fotografie;

 • șă susțină propriile lucrări în cadrul jurizării, prezentând monumentul/ obiectivul și tehnica de lucru folosită;

 • să respecte clauzele regulamentului, să semneze contracte de cesionare a drepturilor stabilite de organizatori. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

 1. OBLIGAȚIILE PROFESORULUI COORDONATOR:

să fie desemnat de un muzeu partener în proiect;

 • să cunoască toate detaliile de organizare și desfășurare a proiectului expozițional şi concurs pentru elevi –  „Marea Unire. Unitate prin artă”;

 • să promoveze proiectul pe toate căile online și offline disponibile;

 • să ofere suportul științific necesar elevilor pe care îi coordonează;

 • să trateze în mod egal candidații de care este răspunzător;

 • să supravegheze și consilieze elevii  pe toată perioada deplasării acestora în localităţile partenere;

 • să informeze muzeul pe care îl reprezintă despre orice problemă apărută în perioada desfășurării proiectului;

 • să aibă o comunicare eficientă cu muzeul pe care îl reprezintă.

 1. OBLIGAŢIILE MUZEELOR PARTENERE
 • colaborează cu un profesor de arte plastice, care este răspunzător de îndrumarea elevilor din oraș și zonele limitrofe;

 • desemnează un specialist în domeniu care se va deplasa la Turda pentru jurizarea și deliberarea lucrărilor câștigătoare la nivel național (etapa a II-a), conform criteriilor stabilite;

 • asigură buna desfăşurare a concursului în cele două etape (nivel local şi nivel naţional);

 • aduce la cunoștință Muzeului de Istorie Turda orice problemă apărută în timpul desfășurării proiectului;

 • are o comunicare eficientă cu Muzeul de Istorie Turda;

 • asigură sumele necesare pentru premiile oferite la una din cele trei secțiuni, iar lucrările premiate vor intra în patrominiul muzeului respectiv;

 • asigură cheltuielile de transport pentru deplasarea în celelalte două localități partenere a câştigătorilor în etapa locală și a însoțitorilor de grup;

 • asigură cheltuielile de cazare și masă (2-3 zile) prilejuite de organizarea/ itinerarea expoziţiei şi a excursiilor pentru câștigătorii din etapa națională și a însoțitorilor de grup din celelalte două localități partenere.

VII. CATEGORII DE MONUMENTE/ OBIECTIVE CARE POT FI ILUSTRATE ÎN OPERELE PARTICIPANTE:

monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (clădiri de patrimoniu, edificii de cult, centre istorice ale localităților, monumente de for public etc.)

 • situri arheologice (ruine etc.)

 • rezervații naturale

 • peisaj cultural (așezări, drumuri, amenajări agricole)

 • instalații tehnice (mori, ateliere, fabrici). 

VIII. MEDIATIZARE

Proiectul va fi promovat pe toate căile online și offline disponibile în cele trei regiuni participante.

 1. JURIUL

Juriul concursului va fi format din 3 specialiști în domeniu, câte un reprezentant de la fiecare din cele trei muzee partenere, altă persoană decât coordonatorul elevilor, care prin valoarea şi competenţa profesională vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: calităţile creațiilor personale, corectitudinea tehnicii folosite, calitatea interpretării, autenticitatea şi valoarea artistică a lucrărilor.

 1. PREMII

Cele nouă premii oferite de muzeele partenere pentru fiecare secţiune a concursului, respectiv pictură, artă decorativă și fotografie vor fi următoarele:

Premiul I  – 600 lei

Premiul II  – 500 lei

Premiul III – 400 lei

 1. SPONSORI

Sponsorii concursului pot fi societăţi comerciale, agenţi economici, persoane fizice sau juridice, care doresc să sprijine proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la muzeele din localitățile participante sau de la profesorii coordonatori:

Muzeul de Istorie Turda

loc. Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 2, tel: 0264/311826, persoana de contact: referent specialitate PR Annita Szotyori, tel.: 0743312812 sau profesor coordonator de arte plastice: prof.Alexandru Picovici, tel.: 0745535113.

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni,

loc. Fălticeni, str. Mihai Eminescu, nr. 2, tel: 0230/541370, persoana de contact: manager dr. Teodor Brădaţanu, tel.: 0740211992 sau profesor coordonator de arte plastice: prof. Anca Şoldănescu, tel.: 0745539506.

Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea

loc. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 159, tel: 0350/401898, persoana de contact: șef secție Muzeul de Istorie, dr. Ion Tuţulescu, tel.: 0747062302 sau profesor coordonator de arte plastice: şef catedră, prof. Traian Ștefan Boicescu, tel.:0745967415.

 Descarcă: Fișa de înscriere

 _________________________________________________________________________

Fișa de înscriere la

 Proiectul expozițional şi concurs pentru elevi

„Marea Unire. Unitate prin artă”

2018

 

Nume şi prenume……………………………………………………………..

 

Locul şi data naşterii ……………………………………………………………..

 

Document de identitate

 

seria…………..nr………………….codul numeric personal………………………..

 

Adresa …………………………………………………………………………

 

E-mail ……………………………………………………..telefon……………………………….

 

Liceul/Colegiul:……………………………………………………………………………

 

Secțiunea în care dorești să te înscrii:…..…………………………………………………

 

Monumentulpropuspentru concurs: …………………………………………………..

 

 

Semnăturaconcurentului                             Numele și semnătura coordonatorului

 

………………………..…                                            ………………………….

ANUNŢ

        Muzeul de Artă”Ion Irimescu”, Primăria municipiului Fălticeni- organizatorii Concursului”Personalităţi Fălticenene”- fac următoarea precizare:

întrucât Juriul concursului este antrenat în sesiunea de examen, după care urmează vacanţa de vară a elevilor, procedura de extragere a buletinelor câştigătoare se amână pentru luna octombrie 2016, la începerea noului an şcolar.

1

     

Concursul ,,Personalități fălticenene’’ -seria artiști plastici

Primăria Municipiului Fălticeni, Consiliul Local al Municipiului Fălticeni, Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, alături de Consiliul Judeţean Suceava şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava organizează în perioada 3-27 martie 2016 concursul ,,Personalități fălticenene’’-seria artiști plastici- destinat elevilor de gimnaziu şi liceu, doritori sǎ participe.
Înscrierea participanţilor are loc între 3 – 16 martie 2016, prin achiziţionarea unui singur buletin de concurs în valoare de 2 lei, şi care este echivalentul unui bilet de intrare la muzeul “Ion Irimescu”. Fiecare buletin conţine un chestionar prevǎzut cu întrebǎri, la care participanţii vor trebui sǎ rǎspundǎ. Buletinele completate vor fi depuse la sediul de Muzeul de Artă „Ion Irimescu” până pe data de 20 martie 2016.
În intervalul 21-25 martie 2016, buletinele de concurs vor fi verificate şi evaluate, iar pe data de 27 martie 2016, orele 10.00, în sala ,,Pictor Aurel Băeşu” va avea loc extragerea şi premierea câştigătorilor.
Menţionǎm cǎ întrebările şi răspunsurile sunt întocmite şi gestionate de Muzeul de Artă „Ion Irimescu” împreună cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.
Premiile acordate câştigǎtorilor constau în bani şi cărţi oferite de organizatori.
Premiului I este în valoare de 800 lei şi va fi însoţit de Albumul de artǎ „Aurel Băeşu”, autor Prof. univ. Gheorghe Macarie.
La Premiul II se va oferi suma de 500 lei, precum şi cartea – album, „Ion Irimescu – demiurgul de tăceri”, autor Prof. Gheorghe A.M. Ciobanu.
Premiul III se ridicǎ la valoarea de 200 lei şi va fi însoţit cartea „Maestrul Ion Irimescu – Muntele la apus”, autor scriitoarea Doina Cernica.
Drept Menţiune se va oferi un Pliant cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi un CD cu Opera maestrului „Ion Irimescu”.
Toţi câştigătorii concursului vor primi un abonament gratuit la muzeu pentru o perioada de 10 ani.
Premiile competiţiei şi câştigătorii vor fi prezentaţi pe paginile web ale Muzeului de Artă „Ion Irimescu” ionirimescu.wordpress.com si facebook.com/MuzeulIrimescu.
Persoanǎ de contact: Director Muzeul de Artă „Ion Irimescu”, Prof. Gheorghe Dăscălescu, tel: 0754 930 934
afis

Premianţii concursului de artă plastică:”PE URMELE MAESTRULUI ION IRIMESCU”

SECŢIUNEA ARTĂ  PLASTICĂ:

(Clasele V-VI) PREMIUL I: Niţǎ Ştefan, prof. coordonator: Cepoi Oana, Şcoala Gimnazială  „Al. I. Cuza’; PREMIUL II: Moroşanu Mǎdǎlina, prof. coordonator: Cepoi Oana, Şcoala Gimnazială  „Al. I. Cuza’; PREMIUL III: Lazǎr Claudia, prof. coordonator: Cepoi Oana, Şcoala Gimnazială  „Al. I. Cuza”; MENŢIUNE: Drǎguşanu Teona- prof. coordonator: Bodnariu Valerian, Şcoala Gimnazială  „Ioan Ciurea”, Fǎlticeni;

PREMIUL DE CREATIVITATE clasele V-VI: Ilişescu Adrian, Şcoala  Gimnazială  „Ion Irimescu”;

(Clasele VII-VIII) PREMIUL I: Boicu Robert, prof coordonator: Cepoi Oana, Şcoala  Gimnazială  „Al. I. Cuza”’; PREMIUL II: Marian Ioana, prof coordonator: Cepoi Oana, Şcoala  Gimnazială „Al. I. Cuza”’; PREMIUL III: Lǎcǎtuşu Daria, prof coordonator: Cepoi Oana, Şcoala  Gimnazială  „Ion Irimescu”; MENŢIUNE: Gabor Ana-Maria, prof. coordonator: Cepoi Oana, Şcoala  Gimnazială  „Al. I. Cuza”

PREMIUL DE CREATIVITATE clasele VII-VIII: Feraru Narcisa, prof. coordonator Cepoi Oana, Şcoala Gimnazială  „Ion Irimescu”.

CREAŢIE LITERARĂ: PREMIUL I: Necolae Mǎdǎlina, Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”, Baia; PREMIUL II: Apopei Ioana Livia, Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”, Baia; PREMIUL III: Mleşniţǎ Paula Sorina, Şcoala Gimnazială  „Nicolae Stoleru”, Baia; MENŢIUNE: Beşleagǎ Sara, Sc. Gimn.”Ion Irimescu”

CULTURĂ GENERALĂ DESPRE VIAŢA ŞI OPERA MAESTRULUI ION IRIMESCU: PREMIUL I: Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea”, Şcoala Gimnazială  „Ion Irimescu” PREMIUL II: Şcoala Gimnazială”Al. I. Cuza” PREMIUL III: Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” MENŢIUNE: Şcoala Gimnazială Herla, comuna Slatina.

Juriul de concurs

SECŢIUNEA, CULTURĂ GENERALĂ DESPRE VIAŢA ŞI OPERA MAESTRULUI ION IRIMESCU, a fost alcatuit din: prof. Gabrel Baban, artist plastic Ninel Şoldănescu, prof. Cătălin Ghe. Coman(primarul Municipiului Fălticeni), prof. Nelu Mihăilă.