„Dascăl și artist”

bun-de-listat

În data de 3 martie 2017, ora 16.00, în Sala “ Pictor Aurel Băeșu”, din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, se va desfăşura activitatea metodică a profesorilor de educaţie plastică şi arte plastice din judeţul Suceava.

            Inspectoratul Şcolar Județean Suceava, în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi Primăria Municipiului Fălticeni organizează cu acest prilej, în perioada 3 – 24 martie 2017, expoziţia profesorilor: „Dascăl și artist”. La această expoziţie vor participa cu lucrări profesorii de educaţie plastică şi arte plastice din judeţul Botoşani(invitaţi speciali) şi Suceava.

Vă aşteptăm cu drag!

Curator: Inspector Şcolar Arte Prof. Ceică Loredana Mihaela

„TRIADA NEAMŢU”

,,În aceste brocarturi policrome Costin Neamţu dă viaţă îndemnului mentorului său Călin Alupi, care, scandând horatian, îi sfătuia pe elevii săi să transpună pe planşa de hârtie sunetul de violoncel al culorii, când graţios, când dramatic, şi să apeleze, pentru a reuşi, la toată gama cromatismului şi la asocieri până la ei neîncercate. Costin Neamţu a dus cu el sfatul ca pe un dat testamentar şi s-a străduit o viaţă să plăsmuiască sonorităţi de sonatine pentru violoncel”.

GRIGORE ILISEI

 

,, Cu siguranţă, păsările urzite de Cela Neamţu sunt mai mult decât semne ale frumuseţii firii. În plus, e tot atât de evident că ele exprimă altceva decât păsările lui Brâncuşi. Dacă genialul gorjan era obsedat de idea zborului, Cela Neamţu face din păsări nişte ,,ipostaze ale tainei. De aici tăcerea pe care ele o degajă… Iar plasarea lor în preajma ferestrei sporeşte starea de taină cu o undă de aşteptare şi de reflecţie. Cu simbolistica din basme am rămâne în lumea profană. Taina acestor păsări are, totuşi, şi o dimensiune sacră, deloc ignorabilă. Înainte de geneză, chiar Creatorul era un duh ce plutea ca o pasăre pe deasupra haosului prim. În chip de porumbel se coboară şi Duhul Sfânt pe Pământ – mai întâi la botezul Domnului, apoi ca să-l substituie pe Hristos după înălţare Acestuia la ceruri. Nu-I de mirare aşadar că, în mentalitatea tradiţională, păsările se manifest ca ,,prezente epifanice”. Limbajul lor aparţine zonei ezoterice de comunicare şi a-l înţelege înseamnă a  înţelege tainele naturii spiritualizate. Dar nu numai păsările, ci şi zidurile transfigurate de Cela Neamţu par a fi purtătoare de sacralitate. Voievodale sau monahale, transcendenţa a coborat asupra lor, învăluindu-le cu o ,,lumină sofianică”. Prin această atmosferă sofianică, tapiseriile Celei Neamţu participă la matricea profundă a artei naţionale (ceea ce s-a dovedit a nu le stăvili receptivitatea transnaţională)”

Prof.dr.universitar GHEORGHIŢĂ GEANĂ

Iulie 2002 Bucureşti

Albumul ,,Cela Neamţu” 2002

      Lisandru Neamţu este un distinct pictor şi designer, alături de un apreciat dascăl la catedra de artă monumentală din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti, cu o biografie deja ornamentată cu multiple premii şi distincţii. Convieţuirea ani decisivi ai vieţii într-un elevat şi stimulativ mediu familiar i-a potenţat energiile şi vocaţia către un robust fond cultural, cu fecundă disponibilitate către profunzimea confesiunii prin culoare, contur şi formă. Din primul moment al întâlnirii cu imaginile surprinde verva transpunerii motivelor într-un spaţiu catifelat, evanescent, dominat de tonifiante învolburări ale albastrului. Populat cu un diversificat repertoriu de invocaţii inspirative extrase din incidenţe ale umanului imediat: Portret clasic, Instrumentist, Maternitate, Visul, Lysander, Africa ş.a., din suple fantazări recuperate din recuzita mediului înconjurător: Peştele semn, Peştele gând, Delfinul, Insectă, Libelula, Baloane ş.a., alternate cu descinderi şi trimiteri la componente ale civilizaţiei de ieri şi de azi: Colosseum, Carusel, Măşină zburătoare, Open ş.a., ofranda picturală plăsmuită de Lisandru Neamţu cu o admirabilă dezinvoltură se cantonează şi antrenează farmecul a două diafane climate: cel acvatic şi celest.
Se lasă definitoriu preocupat de reconstituirea unui omniprezent sentiment de ordonare şi plutire a formelor într-o dinamică frapantă, dincolo de timp şi spaţiu. Se simte ademenit de mirajul unui refugiu într-o zonă a seninului şi exuberanţei, refuzând tangenţele cu opresivele tensiuni ale terestrului şi cotidianului. Înregistrăm cu pozitiv entuziasm descătuşarea lirică a unui spirit predispus intonaţiilor fortifiante ale unui demers plastic furnizor de sunet armonic şi plenitudine.
       Demn de precizat şi admirat se insinuează certitudinea că acest bogat evantai de expresivităţi se materializează prin subtile soluţionări stilistice (acrylic pe pânză sau obiecte cu tranşante simbolizări) constant fixate sub semnul unor limpezi şi sintetice structurări formale care asociază vital rafinamentul interferenţelor tonale diafane cu ductul serpentinat al unor fluente şi savuroase volumetrii.
Negoiţă Lăptoiu
Cluj 2016

ION IRIMESCU 114 ANI DE LA NASTERE


      afis-ion-irimescu-114-de-la-nastere

ION IRIMESCU

114 DE LA NAŞTERE

Muzeul de Artă”Ion Irimescu” împreunǎ cu Primăria Municipiului Fălticeni vǎ invită, Duminicǎ, 26 Februarie 2017, orele 12.30, în Sala Pictor “Aurel Băeşu” la manifestarea prilejuitǎ cu aniversarea a

114 DE LA NAŞTEREA MARELUI SCULPTOR ION IRIMESCU

Festivitatea aniversară va debuta la orele 11.00 a.m. cu o slujbǎ de pomenire a Maestrului Ion Irimescu la Biserica Sfinţii Voievozi din Oprişeni.

De la orele 12.30 la Sala Pictor “Aurel Băeşu” va avea loc deschiderea manifestǎrii cu mesajele din partea Instituţiilor centrale şi locale de stat, urmate de alocuƫiunile din partea invitaƫilor.

La Galeria ”Ion Irimescu” Fǎlticeni, de la orele 13.30, va avea loc Vernisajul expoziƫiei ”TRIADA NEAMŢU”. Seria activităƫilor va fi încheiatǎ la orele 14.00 cu un moment muzical susţinut de pianistul Laur Hreniuc.

INTRAREA ESTE LIBERĂ!

Vă aşteptǎm cu drag!

PROGRAMUL”MICI ARTIŞTI, MARI TALENTE”- „SĂPTĂMÂNA ION IRIMESCU”

autoportret-b2

„SĂPTĂMÂNA ION IRIMESCU”
 
        Muzeul de Artǎ „Ion Irimescu” din Fǎlticeni în colaborare cu instituţiile de învǎţǎmânt din judeţul Suceava va organiza pânǎ la sfârşitul anului şcolar o serie de activitǎţi educativ-recreative a cǎror scop este de a descoperi tinerele talente, de a stimula creativitatea şi de a dezvolta spiritul de echipǎ în rândul elevilor mari şi mici.
      În perioada 20 – 23 februarie 2017,  de la orele 10.00-12.00, se vor desfǎşura la Şcoala Gimnazialǎ „Ion Irimescu” ateliere de modelaj în lut şi plastelinǎ, de realizare a unor colaje pe diferite teme dupǎ grafica Maestrului Ion Irimescu, precum şi desene în tehnică  mixtă. La aceste activitǎţi vor participa cu preponderenţǎ elevii claselor primare îndrumaţi de doamnele învǎţǎtoare şi de reprezentantul muzeului, Teodora Moroşanu- documentarist.
     Luni de la orele 11.00 – 12.30 s-a desfǎşurat un atelier de modelaj în lut şi plastelinǎ la care au participat elevii Clasei pregǎtitoare B, condusă de doamna învǎţǎtoare Filipciuc Gabriela.
        Marţi, 21.02.2017, de la orele 10.00 – 11.00 a avut loc „Atelierul artiștilor”- atelier de colaj, dupǎ grafica Maestrului Ion Irimescu, cu clasa I B, coordonatǎ de doamna învǎţǎtoare Dulgheriu Sabina. De la orele 11.00 – 12.00, clasa a IV SbS, condusǎ  de doamnele învǎţǎtoare Purdilǎ Cǎtǎlina şi Lungu Cipriana au participat la un Atelier de ORIGAMI, intitulat: „Școala mea-un vis colorat”. La acest atelier, elevii vor realiza cuburi colorate în care vor fi introduse la alegere mesaje pentru mame sau citate din interviurile Maestrului Irimescu. 
     Miercuri, 22.02.2017, clasa a II-a A, îndrumatǎ de doamna învǎţǎtoare Axinte Nicoleta a desfǎşurat, în intervalul 11.00 – 12.30, un atelier de Colaj denumit „Frumosul în școala mea”.
     Joi, 23 februarie 2017, clasa a III-a A, condusǎ de doamna învǎţǎtoare Ceparu Irina în colaborare cu doamna educatoare Balan Doinţa, care îndrumă Grupa Mijlocie de la G.P.N. „Lizuca”, au participat la un atelier de grafică şi desen în tehnică  mixtă intitulat „Operele maestrului prin ochi de copil”.
     Toate aceste ateliere desfǎşurate de Muzeul „Ion Irimescu” în parteneriat cu Şcoala Gimnazialǎ „Ion Irimescu” sunt prevǎzute în Programul activităților dedicate Zilelor Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu” în perioada 20 – 24 februarie 2017.
     În perioada care urmeazǎ, respectiv 27 februarie- 8 martie 2017, activitǎţile de parteneriat cu şcolile vor avea ca teme Luna Mărţişorului şi Omagiul mamei (temă des reprezentată şi de Maestrului Ion Irimescu în opera sa).  Elevii participanţi vor realiza mǎrţişoare, felicitǎri, obiecte în tehnica ORIGAMI şi vor picta figurine din pastǎ ceramicǎ.
      Obiectivele tuturor activitǎţilor desfǎşurate în colaborare cu instituţiile şcolare din judeţul Suceava fac parte din cele prevǎzute în PROGRAMUL MUZEULUI DE ARTĂ ION IRIMESCU –„MICI ARTIŞTI, MARI TALENTE”.

Concursul Judeţean de Artă Plastică „PE URMELE MAESTRULUI ION IRIMESCU” -Ediţia II-

Decembrie.jpg          premiere
   Concursul Judeţean de Artă Plastică
„Pe urmele maestrului Ion Irimescu” ediţia II
organizat de Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi susţinut de Primăria Municipiului Fălticeni îşi deschide porţile către public prin expoziţia de la Sala ”Pictor Aurel Băeşu”. Vernisajul va avea loc marţi, 21 februarie 2017, începând cu ora 12.00.
      În expoziţie sunt prezentate lucrările premiate şi cele care au fost propuse spre premiere de către membrii juriului format din: prof. Ceică Loredana,  Inspector şcolar Arte Plastice- preşedintele juriului, Baban Gabrel – profesor, artist plastic şi Ion Şoldănescu – artist plastic. La acestă ediţie s-au înscris în concurs 14 şcoli cu 177 de lucrări, din care 76 sunt expuse la vernisaj. Expoziţia reuneşte picturi şi desene inspirate din opera maestrului Ion Irimescu.
      La vernisaj vor fi premiaţi copiii căştigători de la toate secţiunile(artă plastică, creaţie literară, cunoştinţe despre opera maestrului Ion Irimescu).
      Etapa a III-a a fost cu participare directă şi s-a desfăşurat vineri, 17 februarie 2017, ora 12.00 în sala „Pictor Aurel Băeşu” la care au participat patru echipaje de la Şc. Gimn. „Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Colegiul „Ştefan cel Mare” Suceava, Şc. Gimn. „AL. I. Cuza” Fălticeni, Şc. Gimn. „Ion Irimescu” Fălticeni.  În urma deliberǎrii, juriul format din prof. Dăscălescu Gheorghe,  Moroşanu Teodora(documentarist)  Muzeul de Artǎ „Ion Irimescu” şi prof. Anca Şoldănescu Colegiul „Nicu Gane” Fălticeni au realizat urmǎtorul clasament:    
  Locul I Colegiul „Ştefan cel Mare” Suceava (prof. Maria Ştirbu)
  Locul II Şc. Gimn. „AL. I. Cuza” Fălticeni (prof. Cepoi Oana)                                      
  Locul III Şc. Gimn. „Ion Irimescu” Fălticeni (prof. Şandru Tatiana)                                       
  Menţiune Şc. Gimn. „Mihail Sadoveanu” Fălticeni (prof. Axinia Maria)
 Vernisajul va fi deschis până pe 26 februarie 2017.
Aşa cum ne-a comunicat unul dintre coordonatorii de concurs: Prof. Cepoi Oana

CONCURSUL JUDEŢEAN “NUMAI POETUL…”

afis-concursul-judetean-numai-poetul-4-02-2017

Şcoala Gimnazială “Ioan Ciurea” în parteneriat cu Muzeul de Artă ”Ion Irimescu” şi Primăria Municipiului Fălticeni organizează, sâmbătă, 4 februarie 2017, de la ora 10.00 , în incinta Muzeului de Artă “Ion Irimescu”, la Sala Pictor “Aurel Băeşu”, cea de-a VI-a Ediţie a Concursului judeţean:

“Numai poetul…”

Acest proiect urmăreşte familiarizarea cu poezia și personalitatea marelui poet naţional,  Mihai Eminescu, de către elevii din ciclul gimnazial.

Competiţia – inclusă de Inspectoratul Școlar Județean Suceava în Calendarul Activităţilor Educative Judeţene (C.A.E.J.) – cuprinde atât o secţiune cu participare directă, cât şi una cu participare indirectă (prin poştă).

Secţiunea cu participare directă cuprinde, la rândul ei, trei subsecţiuni:

1) subsecţiunea colectivă, cu trei probe teoretice şi de creativitate;

2) subsecţiunea individuală „Recitare de poezie eminesciană” (pe fundal muzical);

3) subsecţiunea individuală „Opera lui Eminescu în imagini” (creaţie plastică).

Anul acesta, la secţiunea cu participare directă, au dat curs invitaţiei un număr de 15 şcoli din Fălticeni şi din zonă:

– Școala Gimnazială „Nicolae Stoleru” Baia

– Școala Gimnazială Băișești

– Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti

– Școala Gimnazială Nr. 1 Bogdăneşti – structura 2

– Şcoala Gimnazială „Artur Gorovei” Bunești

– Şcoala Gimnazială Burla

– Şcoala Gimnazială „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc

– Şcoala Gimnazială „Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari

– Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleşeşti

– Şcoala Gimnazială „Constantin Tomescu” Pleşeşti – structura Giurgeşti

– Școala Gimnazială „Ion Lovinescu” Rădășeni

– Şcoala Gimnazială Valea Moldovei

– Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni

– Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni

– Școala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni.

Această activitate va fi moderată de către domnul director al Şcolii Gimnaziale „Ioan Ciurea”, prof. dr. Marius Claudiu Pintilii.

Fondul de premiere este asigurat de Primăria Municipiului Fălticeni.

       Mai multe detalii despre această competiţie, precum şi condiţiile de participare, le puteţi găsi la adresele:

http://numaipoetul.webs.com /  www.scoalaioanciurea.ro

LANSARE DE CARTE

afis-lansare-de-carte-maria-mitocarumioara-gafencu

Primăria Municipiului Fălticeni,
Muzeul de Artă”Ion Irimescu”,
ALEVIA şi ALMA CLINIC, vă invită,
marţi, 24 ianuarie 2017, ora 17.00,
la Sala Pictor “Aurel Băeşu” din incinta
Muzeului de Artă”Ion Irimescu”,
să luaţi parte la
Evenimentul de lansare a volumului:
“O INCURSIUNE ÎN ISTORIA ŞI VIAŢA FARMACIILOR FĂLTICENENE”
scrisă de prof. Mioara Gafencu si de farm. Maria Mitocaru
Prezintă: scriitoarea Doina Cernica şi prof. univ. dr. Mihai Iacobescu

        Intrarea este liberă!

Vă aşteptăm cu drag!

CONCURSUL JUDEŢEAN „PE URMELE MAESTRULUI ION IRIMESCU”, EDIȚIA a II-a 2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN SUCEAVA, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ”ION IRIMESCU” FĂLTICENI,  MUZEUL DE ARTĂ  ”ION IRIMESCU” FĂLTICENI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

ORGANIZEAZĂ :

 

pe-urmele-maestrului-irimescu-afis-cu-pete-final

 

Concursul « Pe urmele Maestrului Ion Irimescu »se desfăşoară în perioada

19 DECEMBRIE 2016 – 13 FEBRUARIE 2017

şi cuprinde trei secţiuni: ARTĂ PLASTICĂ, CREAȚIE LITERARĂ și

CONCURS DE CUNOȘTINȚE DESPRE VIAȚA ȘI OPERA MAESTRULUI ION IRIMESCU.

Secţiunea ARTĂ PLASTICĂ se adreseză elevilor din clasele V-XII. Fiecare profesor îndrumător poate prezenta un număr nelimitat de lucrǎri, iar fiecare elev înscris la aceastǎ secţiune poate participa cu 3 lucrări.

            Tema acestei ediţii este: “Creativitate și imaginație”- interpretare după opera maestrului Ion Irimescu (sculpturǎ sau graficǎ). Tehnica de lucru: la alegere pe suport A4 sau A3.

Expoziţia lucrǎrilor se va organiza în Sala ”Aurel Băeșu” din incinta Muzeului “Ion Irimescu” pe 21 februarie 2017. Pentru mai multe detalii, persoana de contact este prof. Cepoi Oana Elena oana.cepoi@yahoo.com / 0746 46 47 34.

Secţiunea CREAŢIE LITERARĂ cuprinde două subsecţiuni, poezie şi eseu şi este adresată elevilor din clasele V-VIII.

Aceştia pot scrie o poezie (de cel puţin 12 versuri şi cel mult 20) sau un eseu (de 1-2 pagini) pe tema simfoniei formelor în sculptură. (Termenii-cheie vor fi: sculptor, armonie, muzică, frumuseţe, sunet, bronz). Sursa de inspiraţie va fi sculptura Muzica

(imagine disponibilă şi pe site-ul muzeului, https://ionirimescu.wordpress.com/2012/09/04/13-sculpturi-in-premiera-la-muzeul-de-arta-ion-irimescu/).

Persoană de contact: prof.Pintilii Maria-Alina, 0740833588, pintiliialina1982@yahoo.com

Primirea lucrărilor de artă plastică și creație literară se face până la data de 13 februarie 2017.

         Concursul de CUNOȘTINȚE DESPRE VIAȚA ȘI OPERA MAESTRULUI ION IRIMESCU se adreseazǎ claselor V-VIII, fiecare școală având dreptul sa înscrie o singură echipă de 4 elevi până la data de 3 februarie 2017.

Competiția  pe echipe se va desfășura  pe data de 17 februarie 2017 în Sala ”Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”, Fălticeni. Elevii înscriși în concurs vor fi însoțiți de profesorii coordonatori.

     PROGRAMUL CONCURSULUI:

Primirea lucrărilor – până la data de 13 februarie 2017ARTĂ PLASTICĂ și CREAȚIE LITERARĂ

Înscrierea echipelor – până pe data de 3 februarie 2017- Concursul de CUNOȘTINȚE DESPRE VIAȚA și OPERA MAESTRULUI ION IRIMESCU

Competiția  pe echipe – pe data de 17 februarie 2017 în Sala ”Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă ”Ion Irimescu”, Fălticeni

Jurizare:  13-17 februarie 2017

Vernisaj:  21   februarie   2017

Expedierea diplomelor: până pe 31 martie 2017

Manifestarea culturală „Trecut-au anii…”, dedicată deopotrivă împlinirii a 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale

Luni, 16 ianuarie 2017, începând cu ora 13.00, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, a avut loc manifestarea culturală „Trecut-au anii…”, dedicată deopotrivă împlinirii a 167 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu şi Zilei Culturii Naţionale. Evenimentul derulat în prezenţa unui public numeros a fost organizat de Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, Primăria Fălticeni şi Muzeul „Ion Irimescu”, în parteneriat cu şcolile gimnaziale „Al. I. Cuza”, „Ion Irimescu” şi „M. Sadoveanu”. În deschiderea activităţii, prof. Marius Pintilii a susţinut alocuţiunea cu tema „Eminescu pe înţelesul celor mici… şi nu numai”. Apoi, elevi de la cele patru şcoli implicate au susţinut momente poetice şi muzicale deosebite, închinate Luceafărului poeziei româneşti.

Aşa cum ne-a declarat dir. prof. Marius Pintilii de la Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni.

trecut-au-anii-1

167 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu-„TRECUT-AU ANII…”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN CIUREA” FĂLTICENI, PRIMĂRIA FĂLTICENI,

MUZEUL DE ARTĂ „ION IRIMESCU” FĂLTICENI ÎN PARTENERIAT CU:

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „AL. I. CUZA” FĂLTICENI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION IRIMESCU” FĂLTICENI, ȘCOALA GIMNAZIALĂ „M. SADOVEANU” FĂLTICENI

ORGANIZEAZĂ:

Luni, 16 Ianuarie 2017, Ora 13, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni,

evenimentul aflat sub genericul:

„TRECUT-AU ANII…”

Această manifestare are în program următoarele activităţi:  

Eminescu pe înţelesul celor mici…

şi nu numai

  Moment poetic: recitare de poezie

eminesciană

 ►   Moment muzical

trecut-au-anii-1