Video: Simpozionul „Dinastia Lovineștilor”

Anunțuri

Cinstirea dinastiei spirituale a Lovineştilor la Fălticeni

Autor: Grigore Ilisei (Ziarul Lumina, 9 mai 2017)

În primăvara anului 1958, G. Călinescu, însoţit de principalii săi colaboratori de la Institutul de Istorie şi Teorie Literară al Academiei, a întreprins o călătorie de studii în Moldova „… în scopul, după menţionarea sa dintr‑o Cronică a optimistului, de a studia un număr de clasici români (Eminescu, Creangă. V. Alecsandri, C. Hogaş, M. Kogălniceanu, C. Negri, N. Gane şi alţii) pe locurile unde au trăit şi lângă monumentele naturale şi artistice pe care le descriu în opera lor”. Cu acel prilej, impresionanta şi insolita caravană s‑a oprit şi la Fălticeni, unde pontiful criticii ar fi exclamat, în acea unică declamaţiune a sa, că se află într‑o Florenţă a României, adăugând că situează toposul în rândul al treilea al zăcămintelor noastre spirituale, după Bucureşti şi Iaşi….articolul integral în Ziarul Lumina

Conferinţa Naţională „Dinastia Lovineștilor”

În zilele de 28-29 aprilie 2017, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni și Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași, în parteneriat cu Institutul de Teorie și Istorie Literară „George Călinescu” al Academiei Române organizează, la Fălticeni, ediția inaugurală a Conferinţei Naţionale „Dinastia Lovineștilor”. Conferinţa creează un cadru de dezbatere pentru specialiştii preocupaţi de problemele criticii lovinesciene de la universităţile din țară şi de la Institutele de Cercetare ale Academiei Române.

     Lucrările şedinţei inaugurale se vor desfăşura vineri, 28 aprilie 2017, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu” din Fălticeni, în Sala „Pictor Aurel Băeșu”, cu începere de la ora 9.00. În deschiderea conferinţei, IPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va rosti cuvântul de întâmpinare și va oferi binecuvântarea participanților la simpozion. În continuare, vor susţine cuvânt de bun venit primarul municipiului Fălticeni, prof. Gheorghe Cătălin Coman și reprezentanții instituțiilor organizatoare. Sesiunea solemnă va fi urmată de comunicarea de plen, „Posteritatea critică a lui E.Lovinescu”, rostită de către domnul acad. Eugen Simion și de o dezbatere publică pe tema criticii lovinesciene. Comunicările pe secțiuni („Lovineștii în literatură” și „Literatura și arta”) la care și-au anunțat participarea peste 25 de personalități din lumea criticii literare și de artă, se vor desfășura sâmbătă, 29 aprilie, în aceeași locație, cu începere de la ora 9.00 și vor fi precedate de comunicarea de plen „Ion Irimescu între Paciurea și Brâncuși” susținută de către criticul de artă Pavel Șușară și de lansările de carte: „E. Lovinescu, scepticul mântuit” – ed. a III-a și „Dicţionarul General al Literaturii Române”.

AFIS FINAL pentru printare

https://www.facebook.com/MuzeulIrimescu/

Adresa: Str. M. Eminescu, Nr. 2, Falticeni, Suceava
Telefon: 0230 541 370

„Dascăl și artist”

bun-de-listat

În data de 3 martie 2017, ora 16.00, în Sala “ Pictor Aurel Băeșu”, din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni, se va desfăşura activitatea metodică a profesorilor de educaţie plastică şi arte plastice din judeţul Suceava.

            Inspectoratul Şcolar Județean Suceava, în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi Primăria Municipiului Fălticeni organizează cu acest prilej, în perioada 3 – 24 martie 2017, expoziţia profesorilor: „Dascăl și artist”. La această expoziţie vor participa cu lucrări profesorii de educaţie plastică şi arte plastice din judeţul Botoşani(invitaţi speciali) şi Suceava.

Vă aşteptăm cu drag!

Curator: Inspector Şcolar Arte Prof. Ceică Loredana Mihaela

„TRIADA NEAMŢU”

,,În aceste brocarturi policrome Costin Neamţu dă viaţă îndemnului mentorului său Călin Alupi, care, scandând horatian, îi sfătuia pe elevii săi să transpună pe planşa de hârtie sunetul de violoncel al culorii, când graţios, când dramatic, şi să apeleze, pentru a reuşi, la toată gama cromatismului şi la asocieri până la ei neîncercate. Costin Neamţu a dus cu el sfatul ca pe un dat testamentar şi s-a străduit o viaţă să plăsmuiască sonorităţi de sonatine pentru violoncel”.

GRIGORE ILISEI

 

,, Cu siguranţă, păsările urzite de Cela Neamţu sunt mai mult decât semne ale frumuseţii firii. În plus, e tot atât de evident că ele exprimă altceva decât păsările lui Brâncuşi. Dacă genialul gorjan era obsedat de idea zborului, Cela Neamţu face din păsări nişte ,,ipostaze ale tainei. De aici tăcerea pe care ele o degajă… Iar plasarea lor în preajma ferestrei sporeşte starea de taină cu o undă de aşteptare şi de reflecţie. Cu simbolistica din basme am rămâne în lumea profană. Taina acestor păsări are, totuşi, şi o dimensiune sacră, deloc ignorabilă. Înainte de geneză, chiar Creatorul era un duh ce plutea ca o pasăre pe deasupra haosului prim. În chip de porumbel se coboară şi Duhul Sfânt pe Pământ – mai întâi la botezul Domnului, apoi ca să-l substituie pe Hristos după înălţare Acestuia la ceruri. Nu-I de mirare aşadar că, în mentalitatea tradiţională, păsările se manifest ca ,,prezente epifanice”. Limbajul lor aparţine zonei ezoterice de comunicare şi a-l înţelege înseamnă a  înţelege tainele naturii spiritualizate. Dar nu numai păsările, ci şi zidurile transfigurate de Cela Neamţu par a fi purtătoare de sacralitate. Voievodale sau monahale, transcendenţa a coborat asupra lor, învăluindu-le cu o ,,lumină sofianică”. Prin această atmosferă sofianică, tapiseriile Celei Neamţu participă la matricea profundă a artei naţionale (ceea ce s-a dovedit a nu le stăvili receptivitatea transnaţională)”

Prof.dr.universitar GHEORGHIŢĂ GEANĂ

Iulie 2002 Bucureşti

Albumul ,,Cela Neamţu” 2002

      Lisandru Neamţu este un distinct pictor şi designer, alături de un apreciat dascăl la catedra de artă monumentală din cadrul Universităţii Naţionale de Artă Bucureşti, cu o biografie deja ornamentată cu multiple premii şi distincţii. Convieţuirea ani decisivi ai vieţii într-un elevat şi stimulativ mediu familiar i-a potenţat energiile şi vocaţia către un robust fond cultural, cu fecundă disponibilitate către profunzimea confesiunii prin culoare, contur şi formă. Din primul moment al întâlnirii cu imaginile surprinde verva transpunerii motivelor într-un spaţiu catifelat, evanescent, dominat de tonifiante învolburări ale albastrului. Populat cu un diversificat repertoriu de invocaţii inspirative extrase din incidenţe ale umanului imediat: Portret clasic, Instrumentist, Maternitate, Visul, Lysander, Africa ş.a., din suple fantazări recuperate din recuzita mediului înconjurător: Peştele semn, Peştele gând, Delfinul, Insectă, Libelula, Baloane ş.a., alternate cu descinderi şi trimiteri la componente ale civilizaţiei de ieri şi de azi: Colosseum, Carusel, Măşină zburătoare, Open ş.a., ofranda picturală plăsmuită de Lisandru Neamţu cu o admirabilă dezinvoltură se cantonează şi antrenează farmecul a două diafane climate: cel acvatic şi celest.
Se lasă definitoriu preocupat de reconstituirea unui omniprezent sentiment de ordonare şi plutire a formelor într-o dinamică frapantă, dincolo de timp şi spaţiu. Se simte ademenit de mirajul unui refugiu într-o zonă a seninului şi exuberanţei, refuzând tangenţele cu opresivele tensiuni ale terestrului şi cotidianului. Înregistrăm cu pozitiv entuziasm descătuşarea lirică a unui spirit predispus intonaţiilor fortifiante ale unui demers plastic furnizor de sunet armonic şi plenitudine.
       Demn de precizat şi admirat se insinuează certitudinea că acest bogat evantai de expresivităţi se materializează prin subtile soluţionări stilistice (acrylic pe pânză sau obiecte cu tranşante simbolizări) constant fixate sub semnul unor limpezi şi sintetice structurări formale care asociază vital rafinamentul interferenţelor tonale diafane cu ductul serpentinat al unor fluente şi savuroase volumetrii.
Negoiţă Lăptoiu
Cluj 2016

ION IRIMESCU 114 ANI DE LA NASTERE


      afis-ion-irimescu-114-de-la-nastere

ION IRIMESCU

114 DE LA NAŞTERE

Muzeul de Artă”Ion Irimescu” împreunǎ cu Primăria Municipiului Fălticeni vǎ invită, Duminicǎ, 26 Februarie 2017, orele 12.30, în Sala Pictor “Aurel Băeşu” la manifestarea prilejuitǎ cu aniversarea a

114 DE LA NAŞTEREA MARELUI SCULPTOR ION IRIMESCU

Festivitatea aniversară va debuta la orele 11.00 a.m. cu o slujbǎ de pomenire a Maestrului Ion Irimescu la Biserica Sfinţii Voievozi din Oprişeni.

De la orele 12.30 la Sala Pictor “Aurel Băeşu” va avea loc deschiderea manifestǎrii cu mesajele din partea Instituţiilor centrale şi locale de stat, urmate de alocuƫiunile din partea invitaƫilor.

La Galeria ”Ion Irimescu” Fǎlticeni, de la orele 13.30, va avea loc Vernisajul expoziƫiei ”TRIADA NEAMŢU”. Seria activităƫilor va fi încheiatǎ la orele 14.00 cu un moment muzical susţinut de pianistul Laur Hreniuc.

INTRAREA ESTE LIBERĂ!

Vă aşteptǎm cu drag!

PROGRAMUL”MICI ARTIŞTI, MARI TALENTE”- „SĂPTĂMÂNA ION IRIMESCU”

autoportret-b2

„SĂPTĂMÂNA ION IRIMESCU”
 
        Muzeul de Artǎ „Ion Irimescu” din Fǎlticeni în colaborare cu instituţiile de învǎţǎmânt din judeţul Suceava va organiza pânǎ la sfârşitul anului şcolar o serie de activitǎţi educativ-recreative a cǎror scop este de a descoperi tinerele talente, de a stimula creativitatea şi de a dezvolta spiritul de echipǎ în rândul elevilor mari şi mici.
      În perioada 20 – 23 februarie 2017,  de la orele 10.00-12.00, se vor desfǎşura la Şcoala Gimnazialǎ „Ion Irimescu” ateliere de modelaj în lut şi plastelinǎ, de realizare a unor colaje pe diferite teme dupǎ grafica Maestrului Ion Irimescu, precum şi desene în tehnică  mixtă. La aceste activitǎţi vor participa cu preponderenţǎ elevii claselor primare îndrumaţi de doamnele învǎţǎtoare şi de reprezentantul muzeului, Teodora Moroşanu- documentarist.
     Luni de la orele 11.00 – 12.30 s-a desfǎşurat un atelier de modelaj în lut şi plastelinǎ la care au participat elevii Clasei pregǎtitoare B, condusă de doamna învǎţǎtoare Filipciuc Gabriela.
        Marţi, 21.02.2017, de la orele 10.00 – 11.00 a avut loc „Atelierul artiștilor”- atelier de colaj, dupǎ grafica Maestrului Ion Irimescu, cu clasa I B, coordonatǎ de doamna învǎţǎtoare Dulgheriu Sabina. De la orele 11.00 – 12.00, clasa a IV SbS, condusǎ  de doamnele învǎţǎtoare Purdilǎ Cǎtǎlina şi Lungu Cipriana au participat la un Atelier de ORIGAMI, intitulat: „Școala mea-un vis colorat”. La acest atelier, elevii vor realiza cuburi colorate în care vor fi introduse la alegere mesaje pentru mame sau citate din interviurile Maestrului Irimescu. 
     Miercuri, 22.02.2017, clasa a II-a A, îndrumatǎ de doamna învǎţǎtoare Axinte Nicoleta a desfǎşurat, în intervalul 11.00 – 12.30, un atelier de Colaj denumit „Frumosul în școala mea”.
     Joi, 23 februarie 2017, clasa a III-a A, condusǎ de doamna învǎţǎtoare Ceparu Irina în colaborare cu doamna educatoare Balan Doinţa, care îndrumă Grupa Mijlocie de la G.P.N. „Lizuca”, au participat la un atelier de grafică şi desen în tehnică  mixtă intitulat „Operele maestrului prin ochi de copil”.
     Toate aceste ateliere desfǎşurate de Muzeul „Ion Irimescu” în parteneriat cu Şcoala Gimnazialǎ „Ion Irimescu” sunt prevǎzute în Programul activităților dedicate Zilelor Școlii Gimnaziale „Ion Irimescu” în perioada 20 – 24 februarie 2017.
     În perioada care urmeazǎ, respectiv 27 februarie- 8 martie 2017, activitǎţile de parteneriat cu şcolile vor avea ca teme Luna Mărţişorului şi Omagiul mamei (temă des reprezentată şi de Maestrului Ion Irimescu în opera sa).  Elevii participanţi vor realiza mǎrţişoare, felicitǎri, obiecte în tehnica ORIGAMI şi vor picta figurine din pastǎ ceramicǎ.
      Obiectivele tuturor activitǎţilor desfǎşurate în colaborare cu instituţiile şcolare din judeţul Suceava fac parte din cele prevǎzute în PROGRAMUL MUZEULUI DE ARTĂ ION IRIMESCU –„MICI ARTIŞTI, MARI TALENTE”.