Mici artiști, mari talente

Vă invităm, mici și mari, la un atelier de pictură pe ouă, mici și mari
Distracție garantată!

Miercuri, 11 aprilie 2018, ora 13.00, la Muzeul de Artă „Ion Irimescu”.

concurs_de_pictat_oua

Reclame

Vernisajul expoziției „Balanța viselor”, joi, 15 martie, ora 17.00

În cadrul Programului „Tinere talente”, Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni vă invită joi, 15 martie 2018, ora 17.00, la vernisajul expoziției de pictură „Balanța viselor”.

Expoziția reunește lucrările tânărului artist plastic Gabriel Stratulat, din Lămășeni, elev al Colegiului Tehnic „Mihai Băcescu”.

Lucrările artistului vor fi expuse în Sala „Pictor Aurel Băeșu” din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu”.

Vernisaj - Balanta viselor

 

ANUNȚ: Lansarea proiectului expozițional şi a concursului pentru elevi „Marea Unire. Unitate prin artă”

MUNICIPIUL TURDA, unitate administrativ teritorială reprezentată legal prin Primar Cristian Octavian MATEI şi Director Executiv Daniela ADACE, cu sediul în Turda, P-ţa 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj, CUI 4378930, prin instituţia subordonată MUZEUL DE ISTORIE TURDA, reprezentat de Director Mariana ANDONE-ROTARU, cu sediul în Turda, str. B. P. Haşdeu, nr. 2, tel/fax 0264-311826, împreună cu cei doi parteneri Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni şi Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, cu prilejul aniversării centenarului Marii Uniriorganizează Proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Proiectul îşi propune implicarea activă a elevilor din cele trei regiuni istorice ale țării la aniversarea centenarului Marii Uniri. Prin intermediul acestui proiect elevii participanţi la concurs vor cunoaşte mai bine patrimoniul cultural şi obiectivele turistice din oraşele natale şi din regiunile limitrofe, şi vor fi direct implicaţi în promovarea acestora în rândul tinerilor din alte zone ale țării. Obiectivele majore ale proiectului vizează trezirea sentimentului de mândrie naţională şi conştientizare a valorilor culturale în rândul tinerilor; punerea în valoare a creativității și spiritului civic al acestora,fiecare devenind creator de conținut muzeal, operele intrând în patrimoniul muzeelor organizatoare de concurs.

 1. CARACTERUL PROIECTULUI

Proiectul se desfășoară sub forma unui concurs de istorie și arte plastice, organizat în două etape, etapa locală și cea națională. Muzeul de Istorie Turda în parteneriat cu Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni și Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea, prin organizarea proiectului vor îndemna generația tânără să identifice valorile cultural-istorice din cele trei zone ale țării, să se documenteze asupra acestora și să le redea mai apoi prin propria viziune.

Lucrările desemnate câştigătoare la nivel local pentru secțiunile pictură, artă decorativă și fotografie (în prima etapă fiecare partener organizează selecţia a 9 lucrări – 3 premii/secțiune) vor fi expuse în cadrul unei expoziţii comune la Turda şi ilustrate într-un album, însoţite de textele explicative realizate de elevi. Cu ocazia vernisării expoziţiei la Turda (27 de lucrări câștigătoare), un juriu format din specialişti va delibera asupra lucrărilor câştigătoare la nivel naţional, iar elevii vor fi premiaţi cu sumele stabilite.

Concurenţii câștigători își vor susţine propriile lucrări în fața juriului, lucrările câștigătoare vor fi panotate într-o expoziţie temporară de arte plastice la Turda, care ulterior, va fi itinerată la cele două muzee partenere, iar elevii premiaţi vor merge în excursii în celelalte două localităţi.

II. CONDIŢII DE PARTICIPARE
 • la concurs se pot înscrie elevi de cetățenie română, înmatriculați la oricare liceu din localitățile Turda, Fălticeni şi Râmnicu Vâlcea (clasele IX-XII), profil real, uman și vocațional;

 • au capacitate deplină de exercițiu și pot participa la vernisare, respectiv excursiile organizate în cadrul proiectului;

 • își exprimă dorința de a participa la concurs și ia legătura cu profesorul coordonator din localitatea de care aparține;

 • declară pe proprie răspundere că este singurul autor al lucrării cu care se înscrie în concurs.

III. CALENDAR DE DESFĂȘURARE:

Concursul de istorie și artă plastică se desfășoară conform următorului calendar, stabilit de comun acord cu toți partenerii proiectului:

 1. 02martie 2018 – anunţarea temei de concurs şi a condiţiilor de participare la Turda, Râmnicu Vâlcea, Fălticeni, prin comunicate de presă; reţele de socializare, promovarea la licee;
 2. 5-16 martie 2018 – înscrierea tinerilor la concurs cu menţionarea categoriei: pictură, fotografie, artădecorativă;
 3. 14-15 mai 2018 – depunerea realizărilor artistice la fiecare dintre cele trei muzee în vederea jurizării în prima etapă (faza locală);
 4. 16-18 mai 2018 – muzeele partenere evaluează lucrările în etapa locală (maxim 9 premii / muzeu: 3 premii /secțiune – pictură, fotografie, artădecorativă);
 5. 21 – 25 mai 2018 – expedierea la Turda a lucrărilor câştigătoare în etapa locală;
 6. 4 – 7 iulie 2018 – deplasarea la Turda a elevilor câştigători (18 elevi, însoţitori şi doi reprezentanți de specialitate în juriu);
 7. 5 iulie 2018 – panotarea expoziţiei şi evaluarea lucrărilor (juriu mixt cu câte un reprezentant / muzeu partener, altul decât profesorul coordonator);
 8. 6iulie 2018 – vernisarea expoziţiei la Turda; premierea câştigătorilor în faza naţională.

De comun acord muzeele partenere vor stabili calendarul itinerării expoziției la Fălticeni și Râmnicu Vâlcea.

 1. OBLIGAȚIILE CONCURENȚILOR
 • să identifice obiectivele/monumentele cultural-istorice sau natural/antropice din propria localitate sau regiune, să se documenteze asupra acestora şi să le redea apoi prin artă (pictură, artă decorativă și fotografie);

 • să identifice tehnica prin care dorește să prezinte monumentul/obiectivul;

 • să depună la muzeul din localitatea de care aparțin (Turda, Fălticeni, Râmnicu Vâlcea) fişa de înscriere completată, însoțită de o copie a cărții de identitate, până la data de 11 martie 2018;

 • lucrările înscrise vor avea dimensiunea între A3 și 50×70 cm, alb-negru sau color;

 • să evidențieze lucrările artistice prin passepartout;

 • să menționeze pe spatele lucrării: numele autorului (elevului), titlul lucrării, liceul și adresa, clasa și profesorul coordonator;

 • lucrările vor fi însoțite de o descriere de maximum o pagină A4, caractere Arial de 12, spațierea de 1,5. Descrierea va conține importanța istorică a obiectivului/ monumentului, evoluția acestuia în timp până în zilele noastre.

 • descrierea trebuie să includă titlul lucrării și numele elevului, genul artistic în care se încardrează- Pictură, Artă decorativă, Fotografie;

 • șă susțină propriile lucrări în cadrul jurizării, prezentând monumentul/ obiectivul și tehnica de lucru folosită;

 • să respecte clauzele regulamentului, să semneze contracte de cesionare a drepturilor stabilite de organizatori. Orice abatere de la oricare dintre aceste obligaţii, duce automat la eliminarea din concurs, fără drept de apel.

 1. OBLIGAȚIILE PROFESORULUI COORDONATOR:

să fie desemnat de un muzeu partener în proiect;

 • să cunoască toate detaliile de organizare și desfășurare a proiectului expozițional şi concurs pentru elevi –  „Marea Unire. Unitate prin artă”;

 • să promoveze proiectul pe toate căile online și offline disponibile;

 • să ofere suportul științific necesar elevilor pe care îi coordonează;

 • să trateze în mod egal candidații de care este răspunzător;

 • să supravegheze și consilieze elevii  pe toată perioada deplasării acestora în localităţile partenere;

 • să informeze muzeul pe care îl reprezintă despre orice problemă apărută în perioada desfășurării proiectului;

 • să aibă o comunicare eficientă cu muzeul pe care îl reprezintă.

 1. OBLIGAŢIILE MUZEELOR PARTENERE
 • colaborează cu un profesor de arte plastice, care este răspunzător de îndrumarea elevilor din oraș și zonele limitrofe;

 • desemnează un specialist în domeniu care se va deplasa la Turda pentru jurizarea și deliberarea lucrărilor câștigătoare la nivel național (etapa a II-a), conform criteriilor stabilite;

 • asigură buna desfăşurare a concursului în cele două etape (nivel local şi nivel naţional);

 • aduce la cunoștință Muzeului de Istorie Turda orice problemă apărută în timpul desfășurării proiectului;

 • are o comunicare eficientă cu Muzeul de Istorie Turda;

 • asigură sumele necesare pentru premiile oferite la una din cele trei secțiuni, iar lucrările premiate vor intra în patrominiul muzeului respectiv;

 • asigură cheltuielile de transport pentru deplasarea în celelalte două localități partenere a câştigătorilor în etapa locală și a însoțitorilor de grup;

 • asigură cheltuielile de cazare și masă (2-3 zile) prilejuite de organizarea/ itinerarea expoziţiei şi a excursiilor pentru câștigătorii din etapa națională și a însoțitorilor de grup din celelalte două localități partenere.

VII. CATEGORII DE MONUMENTE/ OBIECTIVE CARE POT FI ILUSTRATE ÎN OPERELE PARTICIPANTE:

monumente istorice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice (clădiri de patrimoniu, edificii de cult, centre istorice ale localităților, monumente de for public etc.)

 • situri arheologice (ruine etc.)

 • rezervații naturale

 • peisaj cultural (așezări, drumuri, amenajări agricole)

 • instalații tehnice (mori, ateliere, fabrici). 

VIII. MEDIATIZARE

Proiectul va fi promovat pe toate căile online și offline disponibile în cele trei regiuni participante.

 1. JURIUL

Juriul concursului va fi format din 3 specialiști în domeniu, câte un reprezentant de la fiecare din cele trei muzee partenere, altă persoană decât coordonatorul elevilor, care prin valoarea şi competenţa profesională vor garanta corectitudinea clasamentului, după următoarele criterii: calităţile creațiilor personale, corectitudinea tehnicii folosite, calitatea interpretării, autenticitatea şi valoarea artistică a lucrărilor.

 1. PREMII

Cele nouă premii oferite de muzeele partenere pentru fiecare secţiune a concursului, respectiv pictură, artă decorativă și fotografie vor fi următoarele:

Premiul I  – 600 lei

Premiul II  – 500 lei

Premiul III – 400 lei

 1. SPONSORI

Sponsorii concursului pot fi societăţi comerciale, agenţi economici, persoane fizice sau juridice, care doresc să sprijine proiectul expozițional şi concursul pentru elevi- „Marea Unire. Unitate prin artă”.

Informaţii suplimentare se pot obţine la muzeele din localitățile participante sau de la profesorii coordonatori:

Muzeul de Istorie Turda

loc. Turda, str. B.P. Hașdeu, nr. 2, tel: 0264/311826, persoana de contact: referent specialitate PR Annita Szotyori, tel.: 0743312812 sau profesor coordonator de arte plastice: prof.Alexandru Picovici, tel.: 0745535113.

Muzeul de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni,

loc. Fălticeni, str. Mihai Eminescu, nr. 2, tel: 0230/541370, persoana de contact: manager dr. Teodor Brădaţanu, tel.: 0740211992 sau profesor coordonator de arte plastice: prof. Anca Şoldănescu, tel.: 0745539506.

Muzeul Județean “Aurelian Sacerdoțeanu” Vâlcea

loc. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 159, tel: 0350/401898, persoana de contact: șef secție Muzeul de Istorie, dr. Ion Tuţulescu, tel.: 0747062302 sau profesor coordonator de arte plastice: şef catedră, prof. Traian Ștefan Boicescu, tel.:0745967415.

 Descarcă: Fișa de înscriere

 _________________________________________________________________________

Fișa de înscriere la

 Proiectul expozițional şi concurs pentru elevi

„Marea Unire. Unitate prin artă”

2018

 

Nume şi prenume……………………………………………………………..

 

Locul şi data naşterii ……………………………………………………………..

 

Document de identitate

 

seria…………..nr………………….codul numeric personal………………………..

 

Adresa …………………………………………………………………………

 

E-mail ……………………………………………………..telefon……………………………….

 

Liceul/Colegiul:……………………………………………………………………………

 

Secțiunea în care dorești să te înscrii:…..…………………………………………………

 

Monumentulpropuspentru concurs: …………………………………………………..

 

 

Semnăturaconcurentului                             Numele și semnătura coordonatorului

 

………………………..…                                            ………………………….

IRIMESCU 115 – Vernisajul expoziției de pictură și grafică Coloanele Timpului

În Galeria de Artă a Muzeului de Artă „Ion Irimescu” a avut loc vernisajul expoziției de pictură și grafică „Coloanele Timpului”, cu lucrări ale pictorului făltiecenean Mihail Gavril, care și-a întrerupt activitatea expozițională din această perioadă, pentru a onora memoria maestrului Ion Irimescu.

De altfel, după cum singur a recunoscut, pictorul Mihail Gavril a avut privilegiul de a fi lansat în lumea artei chiar de Ion Irimescu.

În urmă cu 35 de ani, la Muzeul de Artă din Fălticeni, Mihail Gavril a avut prima expoziție personală de pictură, girată de maestrul Irimescu.

Expoziția, una generoasă prin numărul și tematica lucrărilor prezentate pe simeze, poate fi vizitată timp de o lună, în perioada februarie – martie 2018.

Vernisajul organizat duminică, 18 februarie, s-a bucurat de o prezentare foarte bine structurată a scriitorului Grigore Ilisei, care a trecut în revistă toate etapele creației pictorului Mihail Gavril.

Despre omul Mihail Gavril a vorbit scriitoarea Doina Cernica, dar și profesorul Constantin Bulboacă, un foarte bun prieten al artistului plastic.

IRIMESCU 115 – Cvartetul de coarde ICAR al Colegiului de Artă “Octav Băncilă” din Iași

Simpozionul “Irimescu – arc peste timp” a fost urmat de un microconcert cameral susținut de Cvartetul de coarde ICAR al Colegiului de Artă “Octav Băncilă” din Iași.

IRIMESCU 115 – Intervenția profesorului Vasile Șoimaru și mesajul profesorului Eliot Sorel

“De 15 ani circul spre Fălticeni și înapoi acasă la Chișinău. Cu 15 ani în urmă m-a adus aici casa din deal a lui Mihail Sadoveanu, unde am lansat o carte, intitulată ca și romanul istoric Neamul Șoimăreștilor, a mea se numește Neamul Șoimăreștilor – 500 de ani de istorie. Tot atunci am vizitat prima dată o parte din expoziția ce era aici, iar în al doilea an am revenit la Fălticeni ca să mă întâlnesc cu maestrul Ion Irimescu. Am venit și am reușit să-l conving, să-l scot în oraș. L-am convins foarte repede. Câteva ore am umblat prin oraș, am făcut fotografii, și la casa din deal, și aici în fața muzeului, și la Mihai Eminescu, și la Mănăstirea Buciumeni, și am câteva imagini cu dumnealui extraordinare. Eu le păstrez cu sfințenie pentru că am fost un norocos să-l cunosc personal. Am văzut cât este de mare, am văzut ce expoziții extraordinare are. Sunteți niște norocoși aici în Fălticeni.” – Prof. univ. Vasile Șoimaru (Chișinău).

IRIMESCU 115 – Intervenția vicepresedintelui UAP România – Gheorghe Dican

“Din postura mea de muzeograf, am fost profund impresionat de cum arată muzeul acesta și eu cred că este o mândrie pentru orice comunitate să aibă un astfel de muzeu. M-a impresionat modul în care a fost prezentată colecția de către muzeograful de serviciu, căruia îi mulțumesc pentru efortul extrordinar și profesionalismul de care a dat dovadă. Muzeografia românească, și patrimoniul, au nevoie de specialiști dar din păcate în lumea reală se întâmplă lucruri foarte grave. Nu au venit  specialiștii de care aveam nevoie în muzee, iar legislația nu a fost atât de permisivă și nu a fost în slujba patrimoniului.  Vin aici în calitate de vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Petru Lucaci, președintele nostru, când am plecat, a zis <ai grijă să reprezinți cu cinste uniunea>. Păi cum să nu fac acest lucru, pentru că am venit la cel care ne-a fost președinte între 1978 și 1990. Dar ce era Uniunea atunci, și ce este acum, din păcate…” – Gheorghe Dican, vicepreședintele UAP România.

IRIMESCU 115 – Intervenția scriitoarei Doina Cernica

“Sunt foarte bucuroasă și foarte onorată că mă aflu aici, împreună cu dumneavoastră, la 115 ani de la nașterea maestrului Ion Irimescu. Cu toate acestea, regret din inimă o absență, faptul că în acest an nu a mai ajuns, ca în mulți ani înainte, bine primit și cu drag ascultat, criticul, istoricul de artă Gheorghe Macarie, stins din viață în 10 ianuarie. Mă bucur foarte mult că este aici doamna Olimpia Coroamă. Văd în prezența domniei sale un simbol al familiei, a familiei de sânge, care continuă să suțină și să promoveze imaginea personalității și a creației maestrului Ion Irimescu.” – Scriitoarea Doina Cernica.